• להורדה: מאמר ד”ה ‘וחזקת והיית לאיש’ עם המראי מקומות

    לרגל י”ט תמוז, אנו מפרסמים את קונטרס י”ט תמוז ה’תשמ”ט, ובו מאמר ד”ה וחזקת והיית לאיש ה’תשכ”ח – עם פענוח המראי מקומות, מתוך הסט ‘ספר המאמרים מלוקט ג עם פענוח המראי מקומות’ בהוצאת מכון פענוחים שע”י ה’ועד להפצת שיחות’ • לקריאה והורדה