• פרסום ראשון: עלי הגהה משיחת ב' ניסן תשמ"ח

    בקשר עם ב' ניסן, יום הסתלקות־הילולא של כ"ק אדמו"ר (מהורש"ב) נ"ע – מערכת "מפתח" מוציאה לאור את הגהות הרבי על שיחת ב' ניסן ה'תשמ"ח. חוברת זו היא העשרים וארבע בסדרת הקבצים של פרסום ההגהות על השיחות והמאמרים • לקריאה והורדה