• להורדה: התשורה מחתונת משפחת גינזבורג – טל

    לפניכם התשורה מחתונת משפחת גינזבורג – טל, ובה קטעי סיפורים והתוועדות בעניני גאולה ומשיח שנכתבו ע”י אב הכלה, וחוברת ליקוט שיחות ‘מוגהות’ בעניני גאולה ומשיח, כ’מילואים’ לחמשת הכרכים וההוספות של ‘לקוטי שיחות גאולה ומשיח’ • לקריאה והורדה