• להורדה: תשורה מחתונת משפחות קארף-מאצקין

    אנו שמחים להגיש לציבור הגולשים את התשורה המרתקת מחתונת שמואל ובריינא קארף שי' • התשורה כוללת: מכתבים יחידות ומענות לסב החתן הרב פנחס קארף ע"ה, מכתבים לסב הכלה הרב שלום דובער שי' מאצקין, מכתב לסב הכלה ר' יצחק אליהו קאסאווסקי ע"ה, לקט סיפורים ואמרות מרשימותיו של הרב פנחס קארף ע"ה, מתוך השיעורים שמסר באהלי תורה מתיבתא, ועוד • לקריאה והורדה