• תות”ל ראשל”צ: מנחת עשיר – קובץ הערות לכבוד י’ שבט

    יום הגדול והקדוש אצל תלמידי התמימים מתורגם לעולם שכולו עיון בים התורה של כ”ק אדמו”ר מלך המשיח שליט”א. בתות”ל ראשל”צ עמלו הצוות והתמימים במשך זמן רב להגיש מנחה תורנית והעמל נשא פרי בדמות קובץ הערות ובו למעלה ממאתיים שמונים עמודים מתורתם של התמימים וצוות הישיבה. בראש הקובץ מאמר עם פיענוח מראי המקומות והוספות • לקריאה והורדה