• מכון הלכה חב"ד: שיעורים בנושא שמחת תורה

    מכון הלכה חב"ד שמח לפרסם שיעורים בנושא שמחת תורה, עם הרבנים: הרב שרגא נתן דהן, הלכות הושענא רבה ושמחת תורה, כאן הרב טוביה זילברשטרום, מנהגי מלך בשמחת תורה, כאן