• אוצרות ליובאוויטש: ביטול גזירות הממשלה בשנת תשט"ו

    מערכת "אוצרות ליובאוויטש" מוציאה לאור את גליון אוצרות ליובאוויטש מספר 24 עבור תלמידי תומכי תמימים בכל הסניפים, בעריכת הרב אלישיב קפלון • בגליון: שנה מכוננת – תרפ"ג, ביטול גזירות הממשלה בתשט"ו, ואגרת ייחודית בפרסום ראשון • לקריאה והורדה