• חוזרים מאמר בעל-פה ונכנסים להגרלה לטיסה לרבי

    מידי חודש יוגרל כרטיס טיסה לרבי מלך המשיח למדווחים על חזרת מאמר בעל פה • כללים לחזרת המאמר והרשמה להגרלה

    אילסטרציה