• הופיע: ליקוט מענות קודש – מילואים חלק ב’

    אנו שמחים להגיש לגולשים את הקובץ החדש “ליקוט מענות קודש – מילואים ח”ב”, ובו מילואים לחוברות ליקוט מענות קודש תש”מ – תשנ”ב, וכולל ריבוי מענות קודש בפרסום ראשון. לקראת כ”ח סיון, יובל השמונים שנה יופיע בעז”ה ליקוט מענות קודש – מהעשור הראשון לנשיאות, המערכת פונה לכל מי שיש תחת ידו מענות קודש בפרט משנים אלו לשולחם לידי המערכת • לקריאה והורדה