• "להכין תכנית מפורטת לכבוש את הנוער בזמן החופש"

    בקשר עם היום הראשון של תקופת החופש באה"ק אנו מפרסמים מכתב מהרבי אל הרב טוביה בלוי, בו מפציר להכין תכנית מפורטת לכבוש את הנוער בזמן החופש. המכתב מתותך תשורה לחתונת בלוי-זילברשטרום שנערכה בשבוע שעבר בכפר חב"ד • לצילום המכתב