• 45 שנה ל"מבצע חינוך": התוועדות היסטורית לרגל יו"ד שבט

    לאור ההתעוררות הגדולה בקרב שלוחים ואנ"ש, במלאות 45 שנה להכרזה של הרבי על מבצע חינוך, ציבור השלוחים ואנ"ש בארה"ק מוזמנים להתוועדות היסטורית כהכנה לקראת היום הגדול והקדוש יו"ד שבט – יום קבלת הנשיאות ע"י הרבי מלך המשיח ויום ההילולא של הרבי הקודם – בה נתחזק כולנו בקיום מבצע חינוך שהוכרז ע"י הרבי בשנת ה'תשל"ו וביתר שאת בשנת ה'תשמ"ט – "שנת הילד והילדה", לצד שורת חשיפות וסיפורים אישיים בפרסום ראשון ובשילוב קטעי וידאו ואודיו מהרבי • לכל הפרטים

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array