• פרסום ראשון: הגהות על שיחת ש"פ שמות תנש"א

    לקראת ש"פ שמות, הננו להוציא לאור את עלי ההגהה המלאים בתוספת פענוח, על השיחה שנאמרה לפני שלושים שנה בשבת פרשת שמות תנש"א. באותה תקופה שקדמה למלחמת המפרץ, יצא אחד בדברי קטרוג קשים ר"ל על עם ישראל, ובמשך כמה שבועות הגיב הרבי לדברים בחריפות והסביר באריכות את שלילת דיבורים אלו • לקריאה והורדה