• צום העשירי: וידיאו 'דברי כיבושין' תש"נ בתרגום ללה"ק

    לרגל עשרה בטבת, מערכת "פארבריינגען עם הרבי" שע"י את"ה העולמי, מגישה לקהל התמימים ואנ"ש, המשתתוקקים להתגלות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח ולחזות בפני הקודש, וידיאו "דברי כיבושין" – עשרה בטבת תש"נ, עם כתוביות בתרגום ללה"ק (לראשונה!) • הוידאו יוקרן בישיבות תות"ל בארץ ובעולם, ומוגש כאן לתועלת אנ"ש • צפו בוידאו