• הרב נחמנסון בפס"ד בענין הגידים ליריעות התפילין וספר תורה

    בתקופה האחרונה התעוררו ספיקות בקרב רבים מאנ"ש העוסקים במלאכת הסת"ם, בענין האם יש צורך בשזירה בגידים לתפירת סת"ם או לא. לאור זאת, פנה וביקש השליח לקרית יערים – טלז סטון הרב מנשה שטרנפלד מהרב יהודה לייב נחמנסון, מו"צ בקהילת חב"ד ברחובות ומרבני מכון הלכה חב"ד, שיוציא פסק הלכה ברור בענין. כעת אנו מפרסמים את תשובת הרב נחמנסון המלאה • לכתבה ולמכתב המלא