• בד"צ קראון הייטס: מדריך הלכתי לחול המועד ושמחת תורה

    כמידי חג ומועד אנו שמחים להגיש לגולשים את המדריך ההלכתי המלא המסודר בקובץ לפי לוח יום-יומי, הכולל הלכות ומנהגי חב"ד מחול המועד סוכות עד אחרי שבת בראשית. נערך על-פי שיעורים שנמסרו ע"י המרא-דאתרא וחבר הבד"צ דק"ק קראון הייטס, "כאן צוה ה' את הברכה", הרב יוסף ישעי' ברויןלקריאה והורדה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array