• מה ענה הרבי ליהודי שתמה על כך שיש משיח בדורנו?

    מערכת חב"ד אינפו שמחה לפרסם אגרת קודש נדירה במיוחד שנחשפת כאן לראשונה, מתאריך כ"ח ניסן תשכ"ה, בה משיב כ"ק אדמו"ר מלך המשיח לשואל שתמה על דברי רב בית הכנסת שלו שהסביר אשר "בכמה דורות, כולל גם דורנו, חי איש המתאים על פי התכונה שלו, להיות משיח צדקנו וכו'"למכתב המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array