• לרגל קי"ט שנה: התמימים ב-770 מגישים ספר 'פלפולים'

    "גל עיני ואביטה נפלאות מתורותיך". לרגל י"א ניסן – שנת הקי"ט לכ"ק אד"ש מלך המשיח, תלמידי התמימים שנשארו ב-770 מגישים "מנחת עשיר" – "קובץ פלפולים – שבעים שנה" חלק שני, 250 עמודים(!) של מערכות ופלפולים בכל מקצועות התורה, בנגלה ובחסידות, וכמובן בתורתו של הרבי ובעניני גאולה ומשיח • לכתבה המלאה ולהורדת הקובץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array