• העלם והסתר? התגלות נאו! • 'הזמן גרמא'

    בקשר עם המצב המבהיל השורר בימים אלו ברחבי תבל עם סגירתו (רח"ל) של 770, ובעומדנו בשבת האחרונה בה זכינו לשמוע ולראות שיחת קודש, ובימים הסמוכים לז"ך אד"ר, בהם מתגברים הרצון והתשוקה לחזות בפני כ"ק אדמו"ר מלך המשיח – יו"ל בזאת גיליון הזמן גרמא במהדורה מיוחדת לזמן זה, המנגיש את דברי הרבי בקשר עם מצב זה, ויומן מימים אלו בשנת תשנ"ב • להורדת העלון