• אהלי תורה: קובץ הערות וביאורים לכבוד י'-י"א שבט

    "מחשבת התמימים": לכבוד היום הבהיר יו"ד – י"א שבט, שבעים שנה לנשיאות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח, רואה אור קובץ הערות וביאורים מאת תלמידי התמימים דשיעורים א' וב' מבית המדרש 'אהלי תורה' • לפרטים והורדת הקובץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array