• להורדה: מאמרי "באתי לגני" השייכים לשנה זו

    מערכת חב"ד אינפו שמחה להגיש שירות לגולשים, קובץ הכנה לי' שבט תש"פ – שבעים שנה לנשיאות הוד כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, בהוצאת ה'וועד להפצת שיחות' • הקובץ מכיל בין היתר; המשך מאמר י' שבט תש"י – מאות י' והלאה, מאמרי 'באתי לגני' הנלמדים בקביעות שנה זו – ה'תש"כ וה'תש"מ • להורדת הקובץ

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array