• ליקוט חדש להורדה: תולדות ר' אברהם

    לקראת ב' חשוון יום היארצייט של הרה"ק ר' אברהם שניאורסאהן, חותנו של כ"ק אדמו"ר הריי"צ, סבה של הרבנית מרת חי' מושקא אשת כ"ק אד"ש מה"מ, מחלקת ההוצאה לאור של לשכת 'עזרת אחים' ומעיינות הרז"א הופק לרגל יום היארצייט ב' מר חשון, יו"ל הליקוט המיוחד "ואלה תולדות ר' אברהם" • לצפיה בקונטרס

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array