• אפליקציית 'מפתח': כל תורת הרבי מחודש חשוון במשך השנים

    מערכת רבי דרייב שמחה להנגיש לקהל אנ"ש והתמימים ברחבי העולם, את 'מפתח לתורת כ"ק אד"ש' – מדור מיוחד לחודש מחר חשון, ובו כל מאמרי ושיחות כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שנאמרו לאורך כל שנות הנשיאות • לכניסה למדור

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array