• תשובה הלכתית ארוכה ומנומקת בנוגע ל"מתג כשר"

    המצאת המתג "הכשר" לשבת ממשיכה לעורר פולמוס, ובמסגרת פרסום קבוע של הלכות הנצרכות היוצא לאור בקראון הייטס, מובאת תשובה ארוכה ומנומקת היטב של המד"א וחבר הבד"צ הרב יוסף ישעיה ברוין הקובע באופן ברור כי "במתג המכונה – שלא באמת – בשם ״כשר סוויטש״, אין שום מקום להתיר השימוש בו בשבת קודש, ואין זה חומרא וסייג בלבד, כי אם מעיקר הדין" • לקריאה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array