• מדוע עברה האישה תאונת דרכים?

    מענה לאשה שעברה תאונת דרכים ובקשה את ברכתו של הרבי: "אזכיר עה"צ להנ"ל. וכמובן, שמצער שכנראה לע"ע [= לעת עתה] עדיין אינה מקיימת כדבעי הוראת הרב שי' (שביקרה אצלו ביחד עם בעלה שי') ושכנראה גם המאורע ל"ע [= לא עלינו] הנ"ל הוא להזכירה ע"ז [= על זה]. ולמה לה שיזכירוה מלמעלה – דוקא באופן כזה? בטח יודעת מהמשל דאדה"ז [= דאדמו"ר הזקן] – שבאלול המלך בשדה וכו'. וד"ל."

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array