• האם מותר בשבועות להיות בקריה"ת ולכוון לא לצאת?

    לקראת חג השבועות בו רבים מאנ"ש יוצאים למבצעים ועל מנת להשלים מניין לקריאת התורה מכוונים שלא יצאת ידי חובה, בפלפול ארוך ומעמיק הרב מיכאל אבישיד – רב קהילת חב"ד רמת בית שמש ומרבני 'מכון הלכה חב"ד', עושה סדר ופורך את הדעות שהשתרשו בנוגע לעניין זה • לקריאת המאמר

    הרב אבישיד על רקע תמונת אליסוטרציה