• ליקוט מענות קודש בקשר לי"ג אייר

    לקראת י"ג אייר, יארצייט הוו"ח וכו' ישראל אריה ליב אחיו של כ"ק אד"ש מה"מ, מפרסמת מערכת "ליקוט כתבי יד קודש" – ליקוט מענות קודש בקשר לי"ג אייר • לאחרונה נטלה מערכת "ליקוט כתבי יד קודש" על עצמה את המשימה ללקט את מענות-הקודש של הרבי, ולסדרם על סדר השנים. עד עתה הופיעו בסדרה זו: ליקוט מענות קודש תשמ"ט, ליקוט מענות קודש תש"נ. יופיע בעז"ה בקרוב: ליקוט מענות קודש תנש"א • לצפיה

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array