• "יש לדון אם כדאי לסדר חגיגה האמורה במוצש"ק"

    בעקבות הפולמוס בציבור האם ראוי לדחות את ההדלקה המרכזית במירון שאמורה להתקיים במוצאי שבת קודש, בעקבות החשש לחילול שבת המוני של שוטרים ואזרחים, מעניין מאד לראות התייחסות דומה במכתב קודש של הרבי לפני 60 שנה לועד כפר חב"ד שדן באותה שאלה אך בתאריך אחר – לגבי ההתוועדות המרכזית של חג הגאולה י"ט כסלו בכפר חב"ד • למכתבו של הרבי בנושא

    צילום ארכיון: ישראל ברדוגו