• מחנה מיכאל: קובץ הלכתי מאת הרב אבישיד

    לכבוד מסע רבני "מכון הלכה חב"ד" לציון כ"ק אדמו"ר הזקן שנערך השבוע, הוציא הרב מיכאל אבישיד רב קהילת חב"ד רמת בית שמש א' תדפיס מתוך יצירת הפאר ההלכתית "מחנה מיכאל" על הלכות נידה, שתצא לאור בקרוב בעז"ה. בפתח הקובץ מופיעות הסכמות מרבני שכונת קראון הייטס, הראשון לציון הרב יצחק יוסף ורבנים נוספים • להורדה