• המדריך המלא: דיני ומנהגי תשעה באב שחל בשבת

    לקראת תשעה באב, ייהפך לששון ולשמחה, רואה אור גליון "משולחן הבד"צ", ובו הלכות ומנהגים הנוגעים למעשה בנוגע לתשעה באב שחל בשבת, באם ח"ו תתעכב ביאת משיח צדקנו, מתוך שיעורים שמסר הרב יוסף ישעיה ברוין, מרא דאתרא וחבר הבד"צ דקראון הייטס • להלכות ומנהגים