• הנשק החזק ביותר • שיחה בחרוזים

    "ידוע שכל מילה בתורה היא הוראה ברורה, "אמור" – כך בתחילת הפרשה נאמר, אז מה כל אחד צריך לומר? הכוונה שבדברי תורה נדבר? לזה יש כבר ציווי אחר! אז מה אנו צריכים להוציא מהפה, כדי לקיים את ה"אמור" שאלוקים מצווה? • שיחה מרתקת בחרוזים לפרשת השבוע, בהגשת הת' מנחם אייזנשטיין, מתאים לחזרה בשולחן שבת ולמקורבים • צפו