• מה התכלית של חתונה? • שיחה בחרוזים

    "רגע, יום נשגב יום הכיפורים, הכהן התרחק מאשתו שבעה ימים, איך מסתדר שבעבודת הכהן הקדושה, המחשבה העיקרית היא על האשה? בכך שהפסוק קורא לאשתו ביתו, נבין מדוע זאת צריכה להיות מחשבתו?" • שיחה מרתקת בחרוזים לפרשת השבוע, בהגשת הת' מנחם אייזנשטיין, מתאים לחזרה בשולחן שבת ולמקורבים • צפו