• להורדה: קובץ הערות מחברי כולל 'שערי גאולה' בקרית גת

    אנו שמחים להגיש לגולשים קובץ הערות השלישי שמוציא 'כולל שערי גאולה' חב"ד בקרית גת, בראשות הרב מאיר מאירי • 340 עמ' גדושים חומר בנושאים מגוונים מאת חברי הכולל, רבני הקריה ואנ"ש • לקריאה והורדה