• אי אפשר להתפלל פחות משעה – כך הרבי דורש

    אילו מילים זועק אדמו"ר הזקן באידיש ועל מה? מה ענתה הנערה על שאלת הרבי מדוע אינה מתפלל בכל יום גם את תפילת ערבית ולמה מוכרח להשקיע בתפילה? • 'לחלוחית גאולתית' מגיש את דבריו של הרב יעקב קאפיל גולדברג – ראש ישיבת 'הדר התורה', על החשיבות הגדולה להתפלל לפני השם במתינות לכל הפחות כשעה • להאזנה