• נקודה בפרשה: שתי דקות על 'חמורו של משיח'

    הצבנו לנו יעד להשתנות לטובה וגם הגענו אליו. אולם את הסביבה זה כלל לא מעניין. האם ננטוש את הדרך? לאחר שיעקב תיקון את עצמו הוא פוגש בעשיו שלא מתעניין כלל בשינוי החיובי שחולל אחיו. בכל זאת יעקב מתמיד לחתור לחיבור, עד שבאחרית הימים הוא יחולל בעשיו שינוי חיובי שמביא את הגאולה • מאת השליח הרב עומר הלוי • לצפיה