• לרגל י"ד כסלו: קונטרס "מאמרי חתונה – תקס"ז"

    לקראת יום הבהיר י"ד כסלו – יום נישואי כ"ק אדמו"ר שליט"א מלך המשיח עם הרבנית הצדקנית מרת חי' מושקא נ"ע זי"ע, וחג הגאולה י"ט כסלו, מערכת אוצר החסידים מוצאים לאור קונטרס "מאמרי חתונה – תקס"ז". מאמרים אלו נאמרו ע"י כ"ק אדמו"ר הזקן במהלך חתונת נכדתו בחודש סיון תקס"ז, ונדפסים כעת – בפעם הראשונה לקריאה והורדה