• בני ברק: הרב שלום לייב לרמן ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה המצערת על פטירתו של הרב שלום לייב לרמן ע"ה מזקני וחשובי חסידי חב"ד בעיר בני ברק והוא בן 87 • ויה"ר שתיכף ומיד יקויים היעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר" והוא בתוכם • לדיווח המלא