• בני ברק: השליחה מרת דבורה גרינברג ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתה של האשה החשובה מרת דבורה גרינברג ע"ה, רעייתו של השליח הרב משה גרינברג ע"ה, מנהל בית חב"ד בבני ברק, ובתו של איש מסירות הנפש הרב אהרן חזן ע"ה. הותירה אחריה משפחה עניפה, שבעה עשר בנים ובנות יבדלחט"א • לדיווח המלא