• נתניה: ר' מרדכי הכהן כשדן ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של ר' מרדכי הכהן כשדן ע"ה, חבר קהילת מרכז ממ”ש בנתניה. הלוויה תצא בשעה 15:30 מביתו ברחוב שדרות בנימין 39 נתניה ומשם לבית הלוויות שמגר ולבית העלמין בהר הזיתים בירושלים עיה"ק. ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם תיכף ומיד ממש • לדיווח המלא