• בני ברק: הרב יצחק פיין ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרב יצחק פיין ע"ה, מבני ברק, שהיה חסיד שעבד במסירות נפש על הפצת הדבר מלכות ושיחות בעניני משיח וגאולה • הלוייתו תצא בשעה 14.30 מביתו, רחוב יונה הנביא 22 בני ברק, ותעבור בבית כנסת חב"ד רחוב רש"י 26 בני ברק, ומבית ההלוויות שמגר תמשיך להר הזיתים בירושלים, שם ייטמן • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם.

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array