• כפר חב"ד: הרב צבי אלימלך לישנר ע"ה

    בצער רב נתקבלה הידיעה על פטירתו של הרב צבי אלימלך לישנר ע"ה, והוא בן 90. היה בן למשפחה חסידית שורשית והרבה לספר על ימי חסידים ברוסיה הסובייטית ובסמרקנד. התגורר בירושלים עיה"ק מרבית שנותיו והקים משפחה לתפארת בארץ ובעולם. החזיר את נשמתו ליוצרה בשיבה טובה • ויהי רצון שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם • לדיווח המלא

וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array