• הרב חיים סרבנסקי ע"ה

    בצער רב התקבלה הידיעה על פטירתו של הרב חיים סרברנסקי ע"ה, מזקני החסידים בקראון הייטס, שהלך לעולמו היום. הרב סרברנסקי ע"ה שימש כמשפיע בשכונה, והיה מראשי הפועלים למען חיזוק השכונה, כבוד הרבנים והפצת בשורת הגאולה, ועמד ראשון וראשון לכל מטרה של קדושה. על מועד הלוויתו תבוא הודעה נפרדת. ויה"ר שתיכף ומיד יקויים הייעוד "הקיצו ורננו שוכני עפר", והוא בתוכם.