hope 1290
  • סערה: 100 בחורים לא יקבלו אשרת שהייה לשנת הקבוצה

    הנהלת תות"ל המרכזית עדכנה את ראשי הישיבות באה"ק כי בשנת הקבוצה הקרובה – תשע"ט – למעלה ממאה תמימים לא יתקבלו לשנת הלימודים המלאה, למרות שמדובר על בחורים טובים • "איני יודע אם יהיה מקום אז לסדר אפידייויט או לא, ברם אנו מבקשים סליחות שאין לנו האפשרות לשכור דירות בשבילם" • לכתבה המלאה ולצילום המכתב

    קבוצה תשע"ז, ארכיון
i
רייניץ חו"ל 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
באתי לגני
זאב קרומבי