בראשיתה להוריד ב1 דצמבר
  • האם השנים שחלפו מאז ג' תמוז לא מחלישות את האמונה?

    עם הזמן שחולף, הולכת ומתעצמת התשוקה לראות את מלכנו, ואשר מתבטאת בראש ובראשונה בהוספת פעולות לזירוז הגאולה. רצון ותשוקה זו מתבטאים גם בזעקת "עד מתי" היוצאת מלבו של כל חסיד, שאינו מסוגל לסבול את הגלות האיומה הזאת • טור מאת הרב העשיל גרינברג, לרגל ג' תמוז • לקריאה

i
קרית היובל
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
עמית עד י"ז כסלו
תכשיטי המלך 300