כולל חב"ד 1290
  • האם השנים שחלפו מאז ג' תמוז לא מחלישות את האמונה?

    עם הזמן שחולף, הולכת ומתעצמת התשוקה לראות את מלכנו, ואשר מתבטאת בראש ובראשונה בהוספת פעולות לזירוז הגאולה. רצון ותשוקה זו מתבטאים גם בזעקת "עד מתי" היוצאת מלבו של כל חסיד, שאינו מסוגל לסבול את הגלות האיומה הזאת • טור מאת הרב העשיל גרינברג, לרגל ג' תמוז • לקריאה

i
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
300 כולל חב"ד
תכשיטי המלך 300
דקל כהן 300