שערי גאולה 1290
  • האם השנים שחלפו מאז ג' תמוז לא מחלישות את האמונה?

    עם הזמן שחולף, הולכת ומתעצמת התשוקה לראות את מלכנו, ואשר מתבטאת בראש ובראשונה בהוספת פעולות לזירוז הגאולה. רצון ותשוקה זו מתבטאים גם בזעקת "עד מתי" היוצאת מלבו של כל חסיד, שאינו מסוגל לסבול את הגלות האיומה הזאת • טור מאת הרב העשיל גרינברג, לרגל ג' תמוז • לקריאה

i
נשי חב"ד 720*500
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
עוף ירו 339 עלה בתאריך 07/09/17
תכשיטי המלך 300
קריות 300