שערי גאולה 1290
  • האם אנחנו מתעלמים ממה שקרה בג' תמוז תשנ"ד?

    אנחנו, שהתחנכנו בדור השביעי, ששמענו את כל השיחות את כל המאמרים, וקיבלנו מהרבי את הגישה האמיתית – אנחנו חייבים לדעת שהרבי הוא לא 'עוד צדיק', וג' תמוז זה לא יום של הסתלקות עם תארים וכו' • טור מאת הרב יוסף העכט לרגל ג' תמוז • לקריאה

i
נשי חב"ד 720*500
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
עוף ירו 339 עלה בתאריך 07/09/17
תכשיטי המלך 300
קריות 300