1. מזל טוב, תזכה לגדלו לתורה חופה ומעש"ט לנח"ר כ"ק אדמו"ר מה"מ שיל"ו

   חבר לספסל ההתוועדויות
  2. שתזכה לרוות נחת רוח חסידי, ושיעשה הרבה נחת לרבי מה"מ שליט"א כמו אבא שלו.

   תלמידים שלו
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
רייניץ חדש 216
 • י"ז כסלו
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • 770-216