1. מזל טוב.
   תגדלו את בנכם לנח"ר כ"ק אד"ש מה"מ
   לתפארת הוריו ומוריו שי'

   דוידי מיכאלשוילי
  2. מזל טוב מענדי היקר לרגל הולדת הבן.
   שפע איחולים וברכות,
   ויה"ר והוא העיקר שבנכם יגדל לחיי"ל בצבאו של המצביא הגדול – כ"'ק אד"ש מה"מ
   לנח"ר ולתפארת הוריו ומוריו.

   אכפול במשה ברכה,
   דוידי
   ארצות החיים – 770 – בית משיח

   דוידי מיכאלשוילי
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
 • י"ח אייר
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ח אייר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ב סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ט סיון
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"א תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ב תמוז
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • אריסטו 216
  רייניץ חדש 216
  למען ילמדו