נשי חב"ד
  1. מזל טוב.
   תגדלו את בנכם לנח"ר כ"ק אד"ש מה"מ
   לתפארת הוריו ומוריו שי'

   דוידי מיכאלשוילי
  2. מזל טוב מענדי היקר לרגל הולדת הבן.
   שפע איחולים וברכות,
   ויה"ר והוא העיקר שבנכם יגדל לחיי"ל בצבאו של המצביא הגדול – כ"'ק אד"ש מה"מ
   לנח"ר ולתפארת הוריו ומוריו.

   אכפול במשה ברכה,
   דוידי
   ארצות החיים – 770 – בית משיח

   דוידי מיכאלשוילי
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
רייניץ חדש 216
 • 18:30
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"ז כסלו
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ו כסלו
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • ב' טבת
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • ה' טבת
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • י"א טבת
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • אריסטו 216