אהלי תורה 1290
  1. מזל טוב.
   תגדלו את בנכם לנח"ר כ"ק אד"ש מה"מ
   לתפארת הוריו ומוריו שי'

   דוידי מיכאלשוילי
  2. מזל טוב מענדי היקר לרגל הולדת הבן.
   שפע איחולים וברכות,
   ויה"ר והוא העיקר שבנכם יגדל לחיי"ל בצבאו של המצביא הגדול – כ"'ק אד"ש מה"מ
   לנח"ר ולתפארת הוריו ומוריו.

   אכפול במשה ברכה,
   דוידי
   ארצות החיים – 770 – בית משיח

   דוידי מיכאלשוילי
  *רק תגובות מתאימות יתפרסמו
 • כ"א אדר א' אדר
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • כ"ב אדר א' אדר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ח אדר א' אדר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • כ"ט אדר א' אדר
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • ל' אדר א' אדר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • ג' אדר ב' אדר
  חתונות
  אולם האירועים 'בית רבקה' - כפר חב"ד ב'
 • ה' אדר ב' אדר
  חתונות
  אוהל האירועים שע"י בית הכנסת 'בית מנחם' - כפר חב"ד
 • אריסטו 216
  רייניץ חדש 216