נשי חב"ד
  • גליון 'מדקדקים' על שיחת ש"פ וישב תשנ"ב • להורדה

    מצורף בזה גליון 'מדקדקים' השמיני שי"ל ע"י תלמידי התמימים ב-770 בקשר עם שיחת ה'דבר מלכות' השבועית – ש"פ וישב תשנ"ב. גליון זה מוקדש לדיון מזוויות שונות בשיחה, והוא כולל מגוון מדורים המותאמים לכל לומדי השיחה, כקטן כגדול. מערכת הגליון קוראת לכל אנ"ש והתמימים לומדי ומחבבי שיחות הדבר מלכות ליטול חלק בהצלחת הגליון, ולשלוח תגובות והערות בקשר לשיחות הדבר מלכות • להורדת העלון

i
גיל ברק 300
וידאו
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
  • Array
אורו 300