• שלושים ואחת שנה: כ"ז אדר – רצוננו לראות את מלכנו!

    שלושים ואחת שנה עברו מאז החל ההעלם והסתר הנורא והאיום בכ"ז אדר ראשון תשנ"ב, והמשכו בכ"ז אדר ובג' תמוז תשנ"ד, וביחד עם כך עומדים חסידי חב"ד באמונתם כי "דבר אחד מדבריך אחור לא ישוב ריקם", ובטוחים בנבואת הגאולה והגואל. וברגעים האחרונים של הגלות, מתחזקים בהתקשרות ובאמונה ש"הנה הנה משיח בא", תיכף ומיד ממש.