• בַּצָרָתָה לִי קָרָאתִי וַיַעֲנֵנִי: נבחר הניגון על קאפיטל ק"כ

    לרגל יום הולדתו של הרבי מלך המשיח בי"א ניסן, חברי "ועדת הניגונים ליובאוויטש", ישבו במשך שעות ארוכות והאזינו מספר פעמים ברוב קשב ל-52 ניגונים שחוברו על ידי אנ"ש והתמימים מכל רחבי תבל, בכדי לבחור את הניגון על קאפיטל ק"כ בתהלים • ברוב קולות נבחר הניגון של הת' יענקי הלוי הורביץ והרב קותי פלדמןלהאזנה ולהורדת הניגון