• הרב ביסטריצקי במכתב נוקב: חסידים, תזרקו את הקטלוג!

    אם אצל אחד הכרזת "יחי" היא ערך עליון, אף שאני לא מסכים איתו, חובה עלי לדעת שכוונתו לעבוד את ה' ולהתקשר לרבי. אם אצל אחד הליכה לאוהל הקדוש זה קודש הקודשים, גם אם אני לא מסכים איתו, חובה עלי לדעת שכוונתו לעבוד את ה' ולהתקשר לרבי • רב קהילת חב"ד בצפת הרב מרדכי ביסטריצקי במכתב מרתק ונוקב • לצילום המכתב